BENGİ KORKMAZ

BENGİ KORKMAZ

BENGİ KORKMAZ

McKinsey & Company / Türkiye Ortağı |

Bengi Korkmaz, McKinsey & Company İstanbul Ofisi’nde Partner olarak görev yapmakta, ayrıca İnsan Kaynakları ve Organizasyon alanında ülke liderliğini yürütmektedir.

Korkmaz, 14 yıllık McKinsey & Company kariyerinde, Amerika, Asya ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu and Afrika)’da global değişim programları tasarım ve uygulama projeleri yönetmiştir. Birçok farklı sektörde dijital dönüşüm, strateji, organizasyon, değişim ve yetenek yönetimi konularında projeler yürütmüştür.

2016 yılında McKinsey Academy’nin Türkiye’de kurulmasına liderlik etmiştir. Bu kapsamda lider şirketlerde yetkinlik ve liderlik gelişim programları tasarlamış ve uygulayama geçirmiştir.

Korkmaz, kadınların iş gücüne katılımı konusunda her alanda farkındalık yaratılmasını desteklemektedir. Bu doğrultuda 2016 yılında ülke ekonomilerine yön veren şirketlerde bu konuyu inceleme amacıyla «Women Matter» Türkiye raporunun yayınlanmasına öncülük etmiştir. Böylelikle kadın liderler yetiştirme konusunda alınacak aksiyonlara dikkat çekmiştir.

Bengi Korkmaz, McKinsey & Company’e katılmadan önce Yahoo! ve eBay şirketlerinde dijital pazarlama alanında çalışmıştır. Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini ve Stanford Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. WEF tarafindan 2016 senesinde Young Global Leader grubuna seçilmiştir.

Oturum İçeriği:

Teknolojik yenilikler, otomasyon ve dijitalleşme iş dünyasında değişimleri de beraberinde getirmekte. McKinsey & Company’nin bu konu üzerinde yakın zamanda gerçekleştirdiği «Future of Work» araştırması da gelecekte iş dünyasında gerekli olacak rol ve yetkinlikleri ortaya koyuyor ve şirketlerin iş gücünü nasıl oluşturacağına ışık tutuyor. McKinsey Academy tüm bu veriler ışığında gerekli yetkinlik ve liderlik becerileri üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu oturumda «Future of Work» araştırmasına ilişkin verilerin yanı sıra McKinsey Academy’nin dijital platformu ile dünyanın farklı lokasyonlarındaki çalışanlara nasıl bir gelişim desteği verdiğini dinleme fırsatı bulacağız. Ayrıca Mc Kinsey Academy’nin programlar bazında hangi konulara odaklandığını ve bugün ve geleceğin trendlerini gelişim programları bazında nasıl ele aldığını bu oturumda dinleyebileceksiniz.