HİLAL UÇAR

HİLAL UÇAR

HİLAL UÇAR

Eğitim ve Yetenek Yönetimi İK Uzmanı, Türk Traktör |

Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yaptığı yüksek lisans çalışması tez aşamasındadır.

2013 yılından bu yana Türk Traktör bünyesinde İnsan Kaynakları içerisinde Eğitim ve Yetenek Yönetimi alanında çalışmaktadır.

Türk Traktör içerisinde; temel, fonksiyonel ve liderlik yetkinlik gelişimi başta olmak üzere kurumsal akademi projesinin kurulum ve yayılım faaliyetleri gibi çeşitli konularda proje üyesi ve lideri olarak çalışmalar yürütmektedir. Fonksiyonel yetkinliklerin kurumsal akademi çalışmalarında 70 20 10 yaklaşımı ile hayata geçirilmesinde aktif rol oynamıştır.

Avrupa Birliği değişim projeleri konusunda kültürel faaliyetler, eğitim ve gelişim alanlarında projeler yapmıştır.

Oturum Detayı

70|20|10 Mümkün, Hem De Kışı Bazlı!

İşleri yetkinliklere göre dağıtmak gerektiğini biliyoruz. Ama McCleland’a göre işe yeni başlayanın bir yetkinlikte pişmesi epeyce vakit alıyor.

Çalışanımızı alalım eğitime sokalım desek bu sefer Ebbinghaus diyor ki öğrendiklerimizin yarısını daha ilk saatin sonunda unutuyoruz, artık şu sınıf içi eğitimi iş ortamıyla ilişkilendirmenin vakti gelmedi mi?

İmdadımıza McCall yetişiyor. Üstelik hala hayatta!

“Yetişkin bildiklerinin %70’ini yaparak öğrenir. İnsan sosyal bir varlıktır, bildiklerinin %20’sini çevresiyle etkileşime geçerek öğrenir. Bildiklerinin %10’unu da sınıf içinde kavramsal olarak öğrenir.” diyor.

Bu panelde Türk Traktör kurumsal akademi markası olan Türk Traktör Gelişim Kampüsü’nün fonksiyonel yetkinlikleri çalışanlarında kişi bazlı olarak 70 | 20 | 10 yaklaşımıyla nasıl geliştirdiğini, gelişim sürecini yıl boyunca nasıl takip edip yürüttüğünü konuşacağız. Panelde aynı zamanda sürecin nasıl tasarlandığı, fonksiyonel yetkinliklerin konu uzmanları ile nasıl çalışıldığı ve her bir yetkinlik için belirlenen 70 | 20 | 10 aksiyonel gelişim adımlarının nasıl belirlendiği ile ilgili de sohbet edeceğiz.

Bir de paylaşırsak faydalı olur diye inandığımız öğrenilmiş dersler var. Mesela ne yapınca süreç duvara tosluyor, ne yapınca kanatlanıp uçuyor?.. : )

Sınıf içi eğitimi iş ortamı ile ilişkilendirecek gelişim çözümü alternatifleri arayan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.